Δείτε φωτογραφίες από τα πιάτα μας!

Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 01
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 02
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 08
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 09
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 03
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 04
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 06
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 10
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 11
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 12
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 13
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 18
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 19
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 20
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 14
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 15
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 16
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 17
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 21
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 22
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 23
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 24
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 25
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 26
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 27
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 28
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 29
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 30
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 31
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 32
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 38
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 39
Κορυφή Ψητοπωλείο Θεσσαλονίκη 40